През 2008 можехме да станем двойно по-богати…

С настоящия текст искам да ви убедя, че ако бяха извършени 10 реформи, през 2008 година всяко българско домакинство можеше да е два пъти по-богато отколкото е било през 2007 година. Не говоря за дълго чакане преди да се усети ефектът – става въпрос за неща, които можеха да се случат в рамките на годината и да дадат ефект веднага.

1. Топлофикация

През 2008 година правителството наля 240 милиона лева в софийската топлофикация, защото тя не е ефективна, не си събира вземанията, дестимулира редовните платци и трупа неплатени доставки на газ.

Повече…