Познанието започва от почудата

аристотелВсички хора по природа се стремят към познание…
И така, във всяка отделна дейност ние отреждаме почетното място на главните
майстори, и считаме, че те са по-мъдри и знаят повече от обикновените работници: а то е,
защото знаят причината за онова, което се прави. Работниците обаче, подобно на
неодушевени инструменти, правят нещо, но не познават дейността, която извършват и
работят така, както огънят гори. Разликата е, че неодушевените неща действуват спрямо
всяко нещо съгласно някаква природа, докато работниците изпълняват задачите си по
навик.
Следователно мъдрите хора са такива не доколкото изработват нещо определено, а
доколкото владеят общото положение и познават причините. Изобщо онова, което отличава знаещия от незнаещия е способността да се
преподава. Ето защо смятаме, че изкуството е в по-голяма степен знание, отколкото
опитността – защото владеещите изкуството могат да го предават, докато тези, които просто
са опитни, не могат.
При това положение става ясно, че мъдростта е знание за някакви начала и причини. /из „Метафизика“ на Аристотел/