Петима върховни съдии и шефът на Окръжния съд в Бургас влизат във ВСС

full_b1ac1a68-6581-412b-a5c8-028d8e88763c

Общо петима върховни съдии и един административен ръководител – председателя на Окръжния съд в Бургас са новите шест членове на следващия съдебен съвет, съобщава Дневник. Това е резултатът от избора на всички съдии, който приключи след два тура в събота и неделя. Кандидатите за шест места бяха 27

В събота най-много гласове получи съдията от Върховния касационен съд Цветина Пашкунова, която събра повече от половината от гласовете на колегите си. Това наложи кандидатите да се яват на втори тур, за да бъдат избрани още пет души. Изборният ден в неделя приключи в 18 ч., а резултатите бяха обявени след 22.30 ч.

Изборът на съдиите е показателен и изненадващ.

От една страна той се отличи с изключителна висока активност на магистратите – над 1900 души и в двата дни от общо 2200 съдии имащи право на глас дадоха своя вот. От друга изборът предимно на върховни съдии е като отпор на опитите да бъдат спуснати кандидати (предимно от провинцията), както и да се даде отпор на магистратите от София.

Петимата нови членове на съдебния съвет от квотата на съдиите са:

Красимир Шекерджиев, съдия от Върховния касационен съд;
Атанаска Дишева, съдия от Върховния административен съд;
Олга Керелска, съдия от Върховния касационен съд;
Севдалин Мавров, съдия от Върховния касационен съд;
Боряна Димитрова, председател на Окръжния съд в Бургас;

Съдебният съвет, който управлява съдебната система, се състои от 25 члена – 11 се избират от парламента (крайният срок за номинации е сряда, 21 юни), 11 се избират от магистратите – четирима от прокурорите, шестима от съдиите и един от следователите.

С вчерашния избор квотата на магистратите е запълнена.