КФН „вкара“ квестори в две застрахователни компании

insurance2Комисията за финансов надзор (КФН) назначи квестори в две застрахователни компании – „Надежда“ и „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК“, и им забрани да се разпореждат свободно с активи за един месец. Това означава и че нямат право да сключват нови застраховки, както и да презастраховат.

Причината за тези мерки е установено от регулатора нарушение – двете компании нямат изисквания минимален капитал, има и нарушения при образуването на така наречените технически резерви, съобщава „Капитал Daily“.

От съобщението на регулатора се разбира, че и двете компании са го затруднявали в опитите му да установи реалното им финансово състояние. Сега квесторите ще имат задачата да помогнат за набавянето на данните.

Подобни строги мерки са незапомнени в последните 15 години, посочва изданието. До тях се стигна след установените слабости в дружествата при прегледа на балансите и стрес тестовете, проведени през миналата година. При тях двете компании се оказаха с най-сериозните слабости.

От мотивите на КФН за наложените строги мерки става ясно, че дружествата са положили усилия за изработване на краткосрочни планове за възстановяване, но те не са били достатъчно надеждни.