Времето препуска по права линия напред

milank-bigМилан Кундера е роден през 1929 година в Чехословакия, но живее във Франция повече от 40 години. Творчеството му е признато в цял свят, а стилът му е неповторим. Припомнете си „Непосилната лекота на битието“, която ви въвежда в свят на ирония, сарказъм, философия, свян, изкривена любов и политическа откровеност.

Разровихме се в любимите си негови книги и подбрахме няколко цитата от Милан Кундера:

 

  • „В света на вечното завръщане върху всеки жест тежи непосилна отговорност.” („Непосилната лекота на битието“)
  • „Сигурно е само едно: противопоставянето тежест-лекота е най-загадъчното и най-многозначното от всички противопоставяния .” („Непосилната лекота на битието“)
  • „Като те наблюдавам, имам чувството, че се превръщаш във вечната тема на моите картини. Срещата на два свята. Насложени кадри.“ („Непосилната лекота на битието“)
  • Източник на кича е категоричното приемане на битието. Но кое стои в основата на битието? Бог? Човекът? Борбата? Любовта? Мъжът? Жената? По този въпрос има различни мнения, затова има и различни видове кич: католически, протестантски, еврейски, комунистически, фашистки, демократически, феминистки, европейски, американски, национален, интернационален.
  • Човек няма как да знае какво би трябвало да иска, защото живее един-единствен живот и не може да го сравнява с предишните си животи, нито пък да го поправи в следващите… Няма никакъв начин да се провери кое решение е по-правилно, защото няма никаква възможност за сравнение. Човек изживява всичко за първи път, при това без да е подготвен.
  • Времето на човека не обикаля в кръг, а препуска по права линия напред. И тук се крие причината човек да не може да постигне щастието, защото щастието е копнеж по повторението.